10-12 g/h

Ozonatory produkujące pomiędzy 10 a 12 g (10 000 – 12 000 mg) ozonu w ciągu godziny. Dobra wydajność zamknięta w kompaktowych rozmiarach.

'asc', 'hide_empty' => true, ); $product_categories = get_terms( 'product_cat', $cat_args ); if ( ! empty( $product_categories ) ) { echo '
    '; foreach ( $product_categories as $key => $category ) { printf( '
  • %2$s
  • ', get_term_link( $category ), $category->name ); } echo '
'; } ?>
Dodano do koszyka.
0 produktów -